design element
design element
hoofdbeeld hoofdbeeld hoofdbeeld

Wij willen laten zien dat je van restproducten duurzame energie kunt maken


Hoe doen we dit?
design element

Daarom werken wij aan de realisatie van een innovatieve installatie die biomassa (zoals afvalhout) en andere reststromen zeer efficiënt kan omzetten in duurzaam gas. Dit gas, ook wel groen gas genoemd, kan worden gebruikt in huishoudens en bedrijven, in de industrie of voor personenvervoer. Het groene gas wordt via het bestaande netwerk getransporteerd. Daarmee is ons gas een duurzaam alternatief voor aardgas. 

design element
Innovatie icoon

Onze ambitie vraagt om innovatie

Ambigo is een onderzoeks- en demonstratieproject. De installatie wordt voor het eerst uitgevoerd op industriële schaal om de wereld te laten zien wat onze technologie kan. Onderzoek is noodzakelijk om te komen tot innovatie. Onze partners ECN en Dahlman voeren een vijfjarig onderzoeksprogramma uit waarin onderzocht wordt hoe de installatie het meest optimaal zijn werk kan doen.

Bouwen van de installatie

Op dit moment werken we hard aan de voorbereiding van het project. In 2016 heeft de gemeente Alkmaar een vergunning afgegeven voor de bouw van Ambigo. De betrokken partijen hebben met betrekking tot dit project nog geen finale investeringsbeslissing genomen.

design element
partners icoon

Partners

Het project wordt gerealiseerd door vijf partners met ondersteuning en medewerking van een aantal supporters.design element

Locatie: energy innovation park

Barnsteenstraat 8, 1812 SE Alkmaar

design element
contact

Contact

Ambigo
Barnsteenstraat 8
1812 SE Alkmaar
+31 50 521 2365 (secretariaat Gasunie)
hallo@ambigo.nl


design element