Onze ambitie vraagt om innovatie

Ambigo is een onderzoeks- en demonstratieproject. De installatie wordt voor het eerst uitgevoerd op industriële schaal om de wereld te laten zien wat onze technologie kan. Onderzoek is noodzakelijk om te komen tot innovatie. Onze partners ECN en Dahlman voeren een vijfjarig onderzoeksprogramma uit waarin onderzocht wordt hoe de installatie het meest optimaal zijn werk kan doen.

Daarbij willen we te weten komen hoe de installatie reageert op verschillende grondstoffen, zoals biomassa (bijvoorbeeld A-hout van GP Groot). Na afloop van het vijfjarenplan willen we onze installatie inzetten om nieuwe onderzoeken uit te voeren, bijvoorbeeld naar nieuwe grondstoffen of naar andere toepassingen van onze technologie, zoals groene stroom, biodiesel of grond-stoffen voor de chemie.

Omdat Ambigo een onderzoeks- en demonstratieproject is, zal de installatie niet altijd in werking zijn en gas produceren.

Indien de installatie 80% van het jaar in bedrijf is, kunnen we 1400 huishoudens een jaar lang van groen gas voorzien. 

 

 

Innovatieve technologie

In onze installatie maken wij gebruiken van innovatieve technologieën die bedacht zijn door ECN. ECN is een van onze partners. Om van restmaterialen duurzaam gas te maken, gebruiken we de volgende technologiestappen: